Vad är ett ultramaraton?

Article 10

Förr eller senare kommer du som ny maratonlöpare att snubbla över begreppet ultramaraton. Har du hört talas om det innan? Undrar du kanske vad det innebär? Namnet i sig är ju ganska klart eftersom ordet ultra kan betyda att ta något till det yttersta eller till överdrift. I sin mest basala beskrivning är ett ultramaraton alltså ett lopp som är längre än ett ordinärt maraton.

Olika typer av ultramaraton
Ett ultramaraton är därmed ett lopp som är längre än 42195 meter men därefter finns det egentligen ingen enhetlig definition. Det finns alltså ingen exakt sträcka som ett ultramaraton måste uppgå till utan istället så är det helt upp till arrangören att avgöra detta. Med det sagt finns det inte heller någon övre gräns för hur långt ett ultramaraton kan vara, vilket betyder att denna typ av lopp kan pågå under flera dagar. Om det ska göras riktigt extremt skulle ett ultramaraton till och med kunna löpa ett varv eller två runt jorden.

Det finns dock några sträckor som är långt mycket vanligare än andra. Dessa innefattar 50 kilometer, 50 miles (vilket är cirka 80 kilometer), 100 kilometer och 100 miles (vilket då blir cirka 160 kilometer). Under internationella tävlingar brukar det vara 100 miles som är den mest vedertagna sträckan men detta kan förstås variera från lopp till lopp.

Sydafrika är framträdande
Bland värdländerna för ultramaratonlopp är Sydafrika extra framträdande då landet har åtminstone två stora tävlingar. Det är dels det 56 kilometer långa Two Oceans Marathon som hålls varje påsk vid Kapstaden och så är det dels det 89 kilometer långa Comrades Marathon som går mellan städerna Durban och Pietermaritzburg ett par månader senare.